Általános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat

Az alábbiakban Racs Marianna Katalin ev. által szervezett (Szervező), a setakmariannal.hu oldalon meghirdetett, városnéző sétákra és beszélgetésekre való jelentkezésre, továbbá az azokon való részvételre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket és Üzletszabályzatot (továbbiakban ÁSZF és Üzletszabályzat) olvashatja.

Az setakmariannal.hu holnap böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a szolgáltatás használatára vonatkozó ÁSZF és Üzletszabályzatot, az adatkezelési elveket, valamint annak minden pontjával egyetért.

A Szolgáltató adatai:

NÉV: Racs Marianna Katalin ev. (Továbbiakban: Szervező)
CÍM: 1154 Budapest, Népfelkelő utca 9-11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 35970887
ADÓSZÁM: 66558394-1-42
TEL.: 06307904836
E-MAIL: setakmariannal@gmail.com
HONLAP: setakmariannal.hu
BANKSZÁMLASZÁM: 12010886-00324903-00100004

Hatályos: 2020. május 18.

1.BEVEZETÉS

Az ÁSZF és Üzletszabályzat célja a Szervező által meghirdetett programokra való jelentkezés és részvétel részletes módon történő szabályozása, a programokra vonatkozó információknak, valamint a programok árának megfizetésére vonatkozó szabályok, továbbá a Résztvevők és Érdeklődők jogainak ismertetése.

A setakmariannal.hu honlapon történő elektromos regisztrációval a Regisztráló és a Szervező között online szerződés jön létre. Ennek nyelve kizárólagosan magyar. Az online szerződés nem kerül rögzítésre, annak létrejöttét a regisztráció esetén a megrendelésről kapott visszaigazoló email igazolja.

Az ÁSZF és Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.AZ ÁSZF ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT ELÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA

2.1. Jelen ÁSZF és Üzletszabályzat a setakmariannal.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) kerül közzétételre, ahol folyamatosan elérhető.

2.2 A Szervező jogosult az ÁSZF és Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani, mely módosítást a Honlapon tesz közzé. Az ilyen módosítás legkorábban a módosítás közzétételétől számított 15. nappal léphet hatályba, és a már meghirdetett programok vonatkozásában az arra már jelentkezett Résztvevők részére a jelentkezési és részvételi feltételeket nem teheti terhesebbé.

3.AZ ÁSZF ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA

3.1. A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szervezőre mint szolgáltatóra, valamint a programokra jelentkező és az azokon részt vevő személyekre (a továbbiakban együttesen: Résztvevők), valamint ezek alkalmazottjaira és megbízottjaira, továbbá minden természetes személyre, valamint a Honlap látogatóira és felhasználóira (a továbbiakban együttesen: Érdeklődők).

3.2. Az ÁSZF és Üzletszabályzat és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba és határozatlan időre szólóan mindaddig hatályban marad, amíg a Szervező a setakmariannal.hu honlapon programokat hirdet meg és az azokon való részvételre jogosultságot értékesít és a meghirdetett séták megtartásra kerülnek.

4.A SÉTÁK MEGHIRDETÉSE

4.1. A Szervező programjai a setakmariannal.hu honlapon kerülnek meghirdetésre. A séták meghirdetése a programok időpontjának (nap, kezdési óra), találkozási pont, program elnevezésének, rövid összefoglalójának, a séta tervezett időtartamának, árának és az egyéb releváns információk közlésével történik.

4.2. Egy, a Szervező által meghirdetett sétára való jelentkezés az érintett program címére kattintással elinduló elektronikus regisztrációval lehetséges. Zárt csoportok jelentkezését a Szervező telefonon, a Honlapon elérhető Kapcsolat menüpont vagy e-mail útján tudja fogadni.

4.3 A Szervező sétáin az adott program részleteitől függően előre meghatározott létszámú Résztvevő vehet részt. Így a sétákra történő jelentkezés az adott programon maximális létszámának elérésekor lezárul. Amennyiben az Érdeklődő nem talált számára megfelelő időpontot vagy az adott időpont már betelt, e-mailben, telefonon vagy a Kapcsolat menüpont alatt érdeklődhet.

4.4 Amennyiben a Szervező betegsége vagy más ok a program kényszerű elmaradását okozza, a Szervező fenntartja a jogot egy adott program lemondására. A program lemondása esetén a Résztvevők döntése szerint a befizetett ár visszaigényelhető vagy másik sétára használható fel. A lemondott program ára másik, drágább sétára ráfizetés nélkül használható fel.

4.5 Rossz idő, járvány (vagy egyéb vis major) esetén a program elmaradásáról a Szervező legkésőbb a program megkezdése előtt 1 órával e-mailben vagy sms-ben értesíti a résztvevőket. Amennyiben erre nem kerül sor, a Szervező a program megtartására készül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében a programot a helyszínen is lemondja. A program elmaradása esetén a megváltott jegy ugyanannak a programnak egy következő szabad időpontjára a jegy árának mértékéig beváltható. A Résztvevők a setakmariannal@gmail.com mail-címen tudják jelezni erre vonatkozó igényüket.

4.6. A meghirdetett sétákat érintő kisebb változások (így például eltérő sorrend, kivételes esetben a sétavezető személyének kényszerű módosítása) nem szolgáltatnak alapot a séta kifizetett árának visszakövetelésére.

4.7. A Megrendelőt a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján sem a Regisztráció, sem a Szervező egyéb termékeinek (például zárt csoportok, csapatépítő, idegen nyelvű séta) vásárlása esetén és az azokkal igénybe vehető programok tekintetében nem illeti meg elállási jog.

5.ELEKTRONIKUS REGISZTRÁCIÓ ÉS FIZETÉS

5.1. A Szervező által kínált séták a Honlapon érhetők el. Az Érdeklődő a setakmariannal.hu oldalon böngészhet és válogathat a programok közül. A kiválasztott program CTA gombjára kattintva indítható el az elektronikus regisztráció egy adott napon és adott órában induló sétára. Az Érdeklődő megadja a következő lépésben a vásárolni kíván jegyek számát. A „KOSÁRBA TESZEM” gombra kattintva ellenőrizhető a kiválasztott szolgáltatás. Ha a kiválasztott séta dátuma és a jegyek mennyisége megfelelő, akkor a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintva lehet eljutni a fizetési felületre. Itt kell megadni a számlázáshoz szükséges adatokat. Amennyiben a bevitt adatokban hibát észlel a regisztráló, annak javítására a „FIZETÉS BARIONNAL” gombra való kattintás előtt van mód.

A „FIZETÉS BARIONNAL” gombra való kattintás után az Érdeklődő belép a Barion tárcájába vagy a bankkártyás fizetést választva megadja bankkártyájának adatait (bankkártya száma, lejárati dátum, CVC kód, e-mail cím). A Barion Payment Zrt. ÁSZF-ének, kondíciós listájának és adatvédelmi nyilatkozatának elfogadásával lehet elindítani a fizetési folyamatot. Az online bankkártyás fizetések tehát a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg, a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Sikeres fizetés után az Érdeklődő a Szervező által kínált program Résztvevőjévé válik. Fizetés után lehetősége van arra is, hogy tárcát nyisson a Barion rendszerében vagy a visszatérjen a Honlapra.

5.2. Az elektronikus regisztráció során a Résztvevő megadta a nevét, e-mail címét és számlázási címét. A regisztrációt a megadott e-mail címre küldött válaszlevéllel igazolja vissza a Szervező. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a résztvevőt terheli a felelősség.

5.3. A Megrendelési folyamatban történő továbblépéshez a Megrendelő köteles elfogadni a Honlap Általános Szerződési Feltételeit.

5.4. Az itt, 5.1-4-pontokban ismertetett fizetési mód az elektromos regisztráció, melynek során a Résztvevő a program árát bankkártyájával vagy átutalással egyenlíti ki.

5.5. A Résztvevő az elektronikus regisztráció során a séta árát a Szervezővel szerződésben álló online fizetési szolgáltatón, azaz a Barion Payment Zrt-n  keresztül fizeti ki. Sikeres fizetés esetén a Vendég a Barion Payment Zrt-től visszaigazoló mailt kap “Barion csapatától” aláírással. Fizetés után a Résztvevő bankszámlakivonatán pedig kedvezményezett partnerként a Barion Payment Zrt. fog megjelenni. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért a Szervező nem tud felelősséget vállalni.

5.6. Az elektromos regisztráció egyediségét biztosító kódot e-mailben kapja meg a Résztvevő a program árának sikeres kifizetését követően. A Résztvevő ezen kód bemutatásával jogosult a megvásárolt szolgáltatást igénybe venni. Minden kód csak egyszer használható fel, kezelje bizalmasan. A kód elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Résztvevőt terheli. Mivel a kód nem névre szól, többszörös kinyomtatás esetén az vehet részt a sétán, aki a sétára történő gyülekezéskor elsőként adja át a részvételi jegyét a Szervező részére.

5.7. Az elektromos regisztráció átruházható, de vissza nem váltható, így a Szervezőnek nem áll módjában sem az elektronikus regisztrációt visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

6. SZÁMLAADÁS

6.1. A Szervező minden vásárlásról számlát állít ki, amit a vásárlás befejezése után 48 órán belül e-mailben küld el a Résztvevő által megadott e-mailcímre. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát. A számla PDF formátumú, a Szervező hivatalosan, számlázó programmal kiállított dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. A számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel megtekinthető és kinyomtatható.

6.2. A programok meghirdetett ára a fizetendő, bruttó ár, forintban értendő és az áfát nem tartalmazza, figyelemmel arra, hogy a Szervező katás egyéni vállalkozó, nem tartozik az ÁFA hatálya alá, alanyi adómentes.

7. A SÉTÁK FAJTÁI ÉS AZ AZOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

7.1.A Szervező által kínált programok alapvetően gyalogos városnéző túrák.

7.2.Alkalmanként a Szervező más típusú idegenvezetési programokat is meghirdethet. Az ezekre vonatkozó elektromos regisztráció nem különbözik fenn ismertetettől.

7.3.A séták kezdési helye és időpontja ismertetett a honalpon. A Szervező a séta megkezdése előtt legalább 10 perccel már a helyszínen várja a Résztvevőket.

7.4.A sétákon mindenki saját felelősségére vehet csak részt. 14 éven aluli gyermekek a programokon kizárólag szülői vagy nagykorú hozzátartozói felügyelettel vehetnek részt. A sétán és szervezett programokon való részvétel szigorúan tilos alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatti állapotban. Ha speciális igénye van (mozgáskorlátozott, babakocsival jönne stb.), a konkrét programról érdeklődjön a megadott elérhetőségek valamelyikén. A programok során esetlegesen előforduló sérülésekért, balesetekért, az esetleges lopásokért, elveszett, megrongálódott tárgyakért a Szervező nem vállal felelősséget. Az a Résztvevő, aki a sétát nem tudja teljesíteni, nem támaszthat követelést a séta kifizetett árának visszakövetelésére. A sétára való regisztrálás a  részvételi feltételek elfogadását is jelenti egyben.

7.5.A Résztvevőktől elvárt a kulturált viselkedés, más Résztvevők tisztelete. Az ezt megszegő, provokatívan és/vagy agresszívan viselkedő, alkohol/gyógyszer/kábítószer hatása alatt álló Résztvevő a programból azonnali hatállyal kizárható. A Résztvevő ebben az esetben visszatérítést, kártérítést, kártalanítást, egyéb jogcímen történő fizetést a Szervezőtől nem követelhet.

7.6. Egyes programokon ún. audioguide rendszert használnak a Résztvevők. A rendszer használata a Résztvevőknek nem jár extra költséggel a séta árán felül. A Résztvevőt a rendszer esetleges használata vagy annak mellőzése a program árának visszakövetelésére nem jogosítja.

8. ADATVÉDELEM ÉS PANASZKEZELÉS

8.1. A Szervező az elektronikus regisztráció illetve vásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a sétákra történő jelentkezés és a számlaadás teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

8.2. A Résztvevő e-mailben jelezheti problémáját az setakmariannal@gmail.com e-mail címen magyar nyelven. A Szervező a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. A Szervező a fenti e-mail címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

8.3 A Szervező az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése védelméről folyamatosan gondoskodik és azt fenntartja, frissíti.

8.4 A Honlapon található írásbeli és képi tartalmak kizárólag a Szervező tulajdonát képezik, azok bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása jogi következményeket vonhat maga után.

8.5 A kínált séták során alkalmanként  a Szervező vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket készíthet, melyeket a későbbiekben saját célra felhasználhat. A felvételeken szereplő személyek a programra való jelentkezésükkel elfogadják ezt, további hozzájárulásukat a Szervező nem köteles külön kikérni.

8.6. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára /Vitás esetekben mindkét félnek békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettsége van./:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

9.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A jelen ÁSZF és Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

9.3. Amennyiben jelen ÁSZF és Üzletszabályzat bármely rendelkezése valamely okból érvénytelen, vagy semmis lenne, úgy ez nem eredményezi az ÁSZF és Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy semmisségét. Ilyen esetre a Szervező az ÁSZF és Üzletszabályzatot módosítja annak érdekében, hogy a semmisség vagy érvénytelenség oka megszűnjön, az ilyen rendelkezés helyébe érvényes rendelkezés lépjen.

Közzététel: Budapest, 2020. május 18.

Racs Marianna Katalin ev.